10.797346,106.677250

DUTRO XZU 342L 130HD - XE TẢI HINO DUTRO NHẬP KHẨU 3,5 TẤN THÙNG 4M5

DUTRO XZU 342L 130MD - XE TẢI HINO DUTRO NHẬP KHẨU 3,5 TẤN THÙNG 4M5. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

DUTRO XZU 342L 130HD - XE TẢI HINO DUTRO NHẬP KHẨU 3,5 TẤN THÙNG 4M5

DUTRO XZU 342L 130HD - XE TẢI HINO DUTRO NHẬP KHẨU 3,5 TẤN THÙNG 4M5
Zalo
Hotline: