10.797346,106.677250

FC 9JLTC - XE TẢI HINO 6,5 TẤN THÙNG 6M7

XE TẢI HINO FC9JJTC - XE TẢI HINO 6,5 TẤN THÙNG 6M7. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI HINO FC 9JLTC 6,5 TẤN THÙNG 6M7

FC 9JLTC - XE TẢI HINO 6,5 TẤN THÙNG 6M7
-3%
Thương hiệu: HINO XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FC 9JLTC - XE TẢI HINO 6.4 TẤN THÙNG KÍN 6M7

Giá: 850.000.000 VNĐ

-3%
Thương hiệu: HINO XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FC 9JLTC - XE TẢI HINO 6.5 TẤN THÙNG COMPOSITE 6M7

Giá: 850.000.000 VNĐ

Thương hiệu: HINO XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FC 9JLTC - XE TẢI HINO 6.5 TẤN THÙNG LỬNG 6M7

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: HINO XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FC 9JLTC - XE TẢI HINO 6.4 TẤN THÙNG MUI BẠT DÀI 6M7

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: