10.797346,106.677250

FC 9JNTC - XE TẢI HINO 6,5 TẤN THÙNG 7M2

XE TẢI HINO FC 9JNTC- XE TẢI HINO 6,5 TẤN THÙNG 7M2. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI HINO FC 9JNTC 6,5 TẤN THÙNG 7M2

FC 9JNTC - XE TẢI HINO 6,5 TẤN THÙNG 7M2
Zalo
Hotline: