10.797346,106.677250

FG 8JP7A - XE TẢI HINO 9 TẤN THÙNG 7M2

XE TẢI HINO FG 8JP7A - XE TẢI HINO 9 TẤN THÙNG 7M2. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI HINO FG 8JP7A 9 TẤN THÙNG 7M2

FG 8JP7A - XE TẢI HINO 9 TẤN THÙNG 7M2
Thương hiệu: HINO XE TẢI 8 TẤN, 9 TẤN

FG 8JT7A - XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG MUI BẠT 9M

FG 8JT7A - XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG MUI BẠT 9M

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: