10.797346,106.677250

FM 8JW7A (6X4) - XE TẢI HINO 3 CHÂN 15 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)

XE TẢI HINO FM 8JW7A (6X4) - XE TẢI HINO 3 CHÂN 15 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT). Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI HINO FM 8JW7A 3 CHÂN 15 TẤN

FM 8JW7A (6X4) - XE TẢI HINO 3 CHÂN 15 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)
Thương hiệu: HINO XE TẢI 4 CHÂN, 18 TẤN

FM 8JW7A (6X4) - XE TẢI HINO 3 CHÂN 14 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: