10.797346,106.677250

FTR 160SL9 - XE TẢI VĨNH PHÁT 7,3 TẤN THÙNG 9M8

FTR 160SL9 - XE TẢI VĨNH PHÁT 7,3 TẤN THÙNG 9M8

FTR 160SL9 - XE TẢI VĨNH PHÁT 7,3 TẤN THÙNG 9M8

FTR 160SL9 - XE TẢI VĨNH PHÁT 7,3 TẤN THÙNG 9M8
Thương hiệu: VĨNH PHÁT XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FTR 160SL9 - XE TẢI VĨNH PHÁT 7,3 TẤN THÙNG MUI BẠT 9M8

FTR 160SL9 - XE TẢI VĨNH PHÁT 7,3 TẤN THÙNG MUI BẠT 9M8

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: