10.797346,106.677250

FV 330 (8X4) - XE TẢI 4 CHÂN VĨNH PHÁT 18 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)

FV 330 (8X4) - XE TẢI 4 CHÂN VĨNH PHÁT 18 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)

FV 330 (8X4) - XE TẢI 4 CHÂN VĨNH PHÁT 18 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)

FV 330 (8X4) - XE TẢI 4 CHÂN VĨNH PHÁT 18 TẤN THÙNG 9M5 (2 CẦU THẬT)
Zalo
Hotline: