10.797346,106.677250

FVR34UE4 - XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG 9M5

XE TẢI FVR34UE4 - XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG 9M5. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI ISUZU FVR34UE4 8 TẤN THÙNG 9M5

FVR34UE4 - XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG 9M5
Thương hiệu: ISUZU XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FVR34UE4 - XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG MUI BẠT 9M5

FVR34UE4 - XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG MUI BẠT 9M5

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: ISUZU XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

FVR34UE4 - XE TẢI ISUZU FVR34UE4 7.5 TẤN THÙNG KÍN DÀI 9M5

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: