10.797346,106.677250

HD 240 (6X2) - XE TẢI HYUNDAI 16 TẤN THÙNG 7M4 (3 GIÒ RÚT)

xe tải Hyundai XE TẢI HD 240 (6X2) - XE TẢI HYUNDAI 16 TẤN THÙNG 7M4. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

xe tải hyundai HD240

HD 240 (6X2) - XE TẢI HYUNDAI 16 TẤN THÙNG 7M4 (3 GIÒ RÚT)
Thương hiệu: HYUNDAI XE TẢI 3 CHÂN, 15 TẤN

HD 240 (6X2) - XE TẢI HYUNDAI 16 TẤN THÙNG MUI BẠT 7M4 (3 GIÒ RÚT)

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: