10.797346,106.677250

IZ 65 - XE TẢI ĐÔ THÀNH 3,5 TẤN THÙNG 4M3

IZ 65 - XE TẢI ĐÔ THÀNH 3,5 TẤN THÙNG 4M3

IZ 65 - XE TẢI ĐÔ THÀNH 3,5 TẤN THÙNG 4M3

IZ 65 - XE TẢI ĐÔ THÀNH 3,5 TẤN THÙNG 4M3
Thương hiệu: ĐÔ THÀNH XE TẢI 3,5 TẤN, BẰNG B2

IZ65 - XE TẢI ĐÔ THÀNH 3,5 TẤN THÙNG MUI BẠT

Giá: 410.000.000 VNĐ

Zalo
Hotline: