10.797346,106.677250

IZ650SE - XE TẢI ĐÔ THÀNH 6,5 TẤN THÙNG 5M

IZ650SE - XE TẢI ĐÔ THÀNH 6,5 TẤN THÙNG 5M

IZ650SE - XE TẢI ĐÔ THÀNH 6,5 TẤN THÙNG 5M

IZ650SE - XE TẢI ĐÔ THÀNH 6,5 TẤN THÙNG 5M
Thương hiệu: ĐÔ THÀNH XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

IZ650SE - Xe Tải Đô Thành IZ650SE 6.5 Tấn Thùng Bạt Dài 5M

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: ĐÔ THÀNH XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

IZ68SE - Xe Tải Đô Thành IZ650SE 6.5 Tấn Thùng Kín Dài 5M

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: ĐÔ THÀNH XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

IZ650SE - Xe Tải Đô Thành IZ650SE 6.5 Tấn Thùng Lửng Dài 5M

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: