10.797346,106.677250

MIGHTY EX8 GT S1 - XE TẢI HYUNDAI 6 TẤN THÙNG 5M3 (TỔNG TẢI DƯỚI 10 TẤN)

xe tải Hyundai MIGHTY EX8 GT S1 - XE TẢI HYUNDAI 6 TẤN THÙNG 5M3. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

Xe tải hyundai Ex8 GTS1

MIGHTY EX8 GT S1 - XE TẢI HYUNDAI 6 TẤN THÙNG 5M3 (TỔNG TẢI DƯỚI 10 TẤN)
Thương hiệu: HYUNDAI XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

MIGHTY EX8 GT S1 - XE TẢI HYUNDAI 6 TẤN THÙNG MUI BẠT 5M3 (TỔNG TẢI DƯỚI 10 TẤN)

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: HYUNDAI XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

MIGHTY EX8 GTS1 - Xe Tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6 Tấn Thùng Bảo Ôn Dài 5m3

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: HYUNDAI XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

EX8 GTS1 - Xe Tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6 Tấn Thùng Lửng Dài 5m3

Giá: Liên hệ

Thương hiệu: HYUNDAI XE TẢI 6 TẤN, 7 TẤN

EX8 GTS1 - Xe Tải Hyundai Mighty EX8 GT S1 6 Tấn Thùng Kín Dài 5m3

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: