10.797346,106.677250

NEW MIGHTY 75S - XE BEN HYUNDAI 3 KHỐI

NEW MIGHTY 75S - XE BEN HYUNDAI 3 KHỐI

NEW MIGHTY 75S - XE BEN HYUNDAI 3 KHỐI

NEW MIGHTY 75S - XE BEN HYUNDAI 3 KHỐI
Thương hiệu: HYUNDAI XE TẢI 3,5 TẤN, BẰNG B2

Xe ben Hyundai New Mighty 75S - Xe ben Hyundai 3.5 tấn

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: