10.797346,106.677250

NQR75ME4 - XE TẢI ISUZU 5.5 TẤN THÙNG 6M2

XE TẢI NQR75ME4 - XE TẢI ISUZU 5.5 TẤN THÙNG 6M2. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI ISUZU NQR75ME4 5.5 TẤN THÙNG 6M2

NQR75ME4 - XE TẢI ISUZU 5.5 TẤN THÙNG 6M2
Thương hiệu: ISUZU XE TẢI 4 TẤN, 5 TẤN

NQR75ME4 - XE TẢI ISUZU 5,5 TẤN THÙNG MUI BẠT 6M2

NQR75ME4 - XE TẢI ISUZU 5,5 TẤN THÙNG MUI BẠT 6M2

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: