10.797346,106.677250

XZU 720L - XE TẢI HINO 3,5 TẤN THÙNG 5M2

XZU 650L - XE TẢI HINO 1,9 TẤN THÙNG 4M5. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI HINO XZU 3,5 TẤN THÙNG 5M2

XZU 720L - XE TẢI HINO 3,5 TẤN THÙNG 5M2
Zalo
Hotline: