10.797346,106.677250

XZU 730L - XE TẢI HINO 5 TẤN THÙNG 5M7

XE TẢI HINO XZU 730L - XE TẢI HINO 5 TẤN THÙNG 5M75. Đa dạng các loại thùng: thùng kín, thùng bạt, thùng lạnh, thùng lững, thùng composite. Hỗ trợ ngân hàng cao. Lãi suất thấp

XE TẢI HINO XZU 5 TẤN THÙNG 5M7

XZU 730L - XE TẢI HINO 5 TẤN THÙNG 5M7
Zalo
Hotline: